Se on taidetta! – tule toteuttamaan kampanja, jossa taiteen ihme on läsnä

Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja sen asiantuntijaelin taideneuvosto myöntävät avustuksen taiteen arvoa yhteiskunnassa kasvattavan kampanjan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Levityskanavana käytetään sosiaalista mediaa ja mahdollisesti muita kanavia. Kampanja tulee toteuttaa taiteen keinoin.

Lisää

Suomen Säveltäjät ry on aatteellinen yhdistys, jonka jäsenistö koostuu  taidemusiikin parissa työskentelevistä säveltäjistä. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia eri puolilla maata ammattiaan harjoittavien jäsentensä keskinäisenä yhdyssiteenä, valvoa ja tukea säveltäjien taiteellisia, ammatillisia ja taloudellisia etuja sekä edistää maan luovaa säveltaidetta.